Friends

1 tháng 2, 2011

Thanh Thoát - The Peace Of Mind

"Trong đầm gì đẹp bằng sen,
lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng,
nhụy vàng bông trắng lá xanh,
gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" - (ca dao) 


"What beautiful than a lotus in a pond,green leaves, white flowers, yellow stamen insertion,  yellow stamen, white flowers and green leaves,
near the mud but the mud does not stink "- (folk verses of VietNam
).


36x24cm (57x44cm)

Sen - thanh khiết, bình yên.

Bộ sen 3 bức.

24x36 cm (45x60cm)
36x24cm (57x44cm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét