Friends

18 tháng 6, 2010

Dịu Dàng 01 - Affectionate sweet

Sắc trà thanh lịch,  nhẹ nhàng. Mỗi thiết kế 1 bộ duy nhất. Pha lê Áo.

Swarovski Crystal - Austria

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét