Friends

26 tháng 3, 2011

Niềm Hy Vọng - A Love Nature Of Hope

Sản phẩm thiết kế từ : cỏ dại, vỏ bắp, lục bình ...  .

(Hand made : wild grass, leaf, maize peel, water hyacinth...)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét