Friends

26 tháng 3, 2011

Đồng Cảm - The Sympathetic

"lá thu khô rụng để chồi non xanh mới chuyển sang xuân"Tranh hoa cỏ khô : thiết kế từ lá khô... 
sản phẩm thủ công 
(hand made from: dry branch and leaf, ..)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét