Friends

26 tháng 3, 2011

Phép nhiệm mầu - The Miracle (2)

 Hoa cỏ thiên nhiên trở nên lôi cuốn, huyền bí dưới đôi tay nghệ nhân. Tác phẩm vỏ bắp, lá gỗ hoa cỏ khô. 
Hand made : ... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét